Andelsbolig (borettslaget)

Dette er den danske ordet for delt eierskap. Den blir ofte referert til som en «andel» eller «andelsbolig». Du eier leiligheten, og verdien av det er beregnet basert på hele verdien av bygningen med leiligheter delt på mengden av leiligheter i bygningen.

Find housing in Denmark