Kontrakter og rettigheter

Hvis du ønsker å leie bolig i Danmark, må du signere en leiekontrakt som oppsummerer vilkårene for ditt opphold. Du må også registrere din adresse med Folkeregisteret, Folkeregistreret.

Leiekontrakter kan inngås for en begrenset (hvis det er nødvendig av utleiers egen situasjon) eller for en ubegrenset periode som er den generelle regelen.

Begrenset leie
Med begrensede leieforhold, kan verken utleier eller leietaker gi varsel om oppsigelse av kontrakten, med mindre annet er avtalt. Det er imidlertid mulig for avtalt periode for å bli overstyrt på anmodning fra leietaker. Dette må godkjennes av retten (Boligretten). Hvis den avtalte tidsperioden gjør bli overstyrt, blir den perioden av leieforholdet ubegrenset.

Ubegrenset leie
Denne kontrakten gjelder langsiktige leiekontrakter. Det er for en ubegrenset periode og kan bli avsluttet av leietaker med tre måneders varsel. Utleier kan imidlertid bare gi beskjed under forhold som er oppført i Lejeloven. Umiddelbar oppsigelse av en leiekontrakten er bare tillatt når en av partene har brutt reglene nevnt i kontrakten, f.eks dersom leietaker ikke klarer å betale husleien i tide.

I tilfelle en konflikt mellom utleiere og leietakere, kan leietakere kontakte de danske Leietakere ‘Union (Lejernes Landsorganisation – LLO). Leietakere er relativt godt beskyttet av dansk lov og LLO kan tilby informasjon og råd om problemer knyttet til leieforholdet eller utestenging.

Find housing in Denmark