Tillatelse fra Justisdepartementet (utlendinger)

Hvis du er en europeisk borger, så du får lov til å kjøpe eiendom i Danmark uten tillatelse. Ikke-EU-borgere må få et papir fra Justisdepartementet før de kan kjøpe en eiendom i Danmark, og må også bekrefte at eiendommen vil være deres bolig i løpet av året.

Hvis du har bodd i Danmark i minst fem år, trenger du ikke oppholdstillatelse for å kjøpe eiendom. EU-borgere som arbeider i Danmark trenger ikke oppholdstillatelse for å kjøpe eiendom i Danmark heller. Ikke-EU-borgere må ha gyldig oppholds eller virksomhet tillatelse for å kjøpe eiendom i Danmark.

I alle tilfeller bør Civil Law Divisjon for den danske Justisdepartementet bli kontaktet på forhånd (Justitsministeriet).