Overeenkomsten en rechten

Als je in Denemarken een woning wilt huren, moet je een huurovereenkomst die de bepalingen en voorwaarden van je verblijf weergeeft tekenen. Je moet ook je adres registreren bij het Deense register, Folkeregistreret.

Huurcontracten kunnen worden aangegaan voor bepaalde of voor onbepaalde duur. Onbepaalde tijd is de algemene regel (tenzij de verhuurder na een periode de woning zelf nodig heeft).

Beperkt tijd:
Met beperkte pacht, kan noch de verhuurder of de huurder de overeenkomst ontbinden, tenzij anders is overeengekomen. Het is echter mogelijk dat de overeengekomen termijn wordt overruled op verzoek van de huurder. Dit moet worden goedgekeurd door de rechtbank (Boligretten). Als de overeengekomen termijn wordt overruled, wordt de periode van de huurovereenkomst onbeperkt.

Onbepaalde tijd:
Dit heeft betrekking op langlopende huurovereenkomsten. Deze zijn voor onbepaalde tijd en kunnen worden beëindigd door de huurder met een opzegtermijn van drie maanden. De verhuurder kan echter alleen opzeggen onder de voorwaarden genoemd in Lejeloven. Onmiddellijke beëindiging van een huurcontract is alleen toegestaan ​​wanneer een van de partijen de in het contract opgenomen regels heeft overtreden, bijv. als de huurder er niet in slaagt om de huur te betalen op tijd.

In het geval van een conflict tussen verhuurders en huurders, kunnen huurders contact opnemen met de Deense Huurders ‘Union (Lejernes Landsorganisation – LLO). Huurders zijn relatief goed beschermd door de Deense wet en de LLO kan informatie en advies over problemen met betrekking tot de huur of uitsluiting geven.

Find housing in Denmark