Toestemming van het ministerie van Justitie (buitenlanders)

Als je een Europese burger bent, dan mag je onroerend goed in Denemarken kopen zonder voorafgaande toestemming. Niet-EU-burgers moeten een certificaat krijgen van het ministerie van Justitie voordat ze onroerend goed in Denemarken kunnen kopen en zij moeten ook bevestigen dat de woning hun woonplaats gedurende het hele jaar zal zijn.

Als je in Denemarken hebt gewoond voor een periode van minimum vijf jaar, heb je geen verblijfsvergunning nodig om onroerend goed te kopen. EU-onderdanen die werkzaam zijn in Denemarken hebben geen verblijfsvergunning nodig om onroerend goed te kopen. Niet-EU-burgers moeten een geldige verblijfsvergunning of een vestigingsvergunning hebben om aankoop van onroerend goed te kunnen realiseren in Denemarken.

In alle gevallen moet het het Deense ministerie van Justitie gecontacteerd worden op voorhand (Justitsministeriet).