Andelsbolig (bostadsrätt)

Detta är danskarnas ord för delat ägandeskap. Det används oftast som ”andel” eller ”andelsbolig”. I denna boendeform äger du din lägenhet, och värdet baseras på byggnadens totala värde delat på antalet lägenheter i byggnaden.

Find housing in Denmark