Avtal och rättigheter

Om du vill hyra en bostad i Danmark måste du skriva under ett hyresavtal som sammanfattar villkoren för hyresperioden. Du måste även folkbokföra dig på din adress, det gör du till Folkeregistreret.

Hyreskontrakt kan ingås för en begränsad period (om det är nödvändigt för hyresvärdens egen situation), eller för en obegränsad period, som är den allmäna regeln.

Begränsad hyresperiod
Vid begränsad hyresperiod kan varken hyresvärden eller hyresgästen säga upp hyreskontraktet, såvida inget annat avtalats. Det är dock möjligt för hyresgästen att bestrida hyresperioden. Detta måste då beviljas av en domstol (Boligretten). Om den tidsbestämda hyresperioden bestrids och domstolen ger hyresgästen rätt, blir hyresperioden obegränsad.

Obegränsad hyresperiod
Denna typ av kontrakt hör ihop med långtidskontrakt. Det är för en obegränsad tidsperiod och kan avslutas av hyresgästen med tre månaders varsel. Hyresvärden kan dock bara avbryta kontraktet i enighet med hyreslagen, kallad Lejeloven. Omedelbar uppsägning av ett hyreskontrakt är endast tillåtet om en av parterna har brutit mot regler skrivna i hyreskontraktet, t.ex. om hyresgästen inte betalar hyran i tid.

I händelse av en konflikt mellan hyresvärd och hyresgäst, kan hyresgäster kontakta Lejernes Landsorganisation – LLO. Hyresgäster är relativt skyddade av dansk lagstiftning och LLO kan erbjuda information och råd om problem relaterade till hyresperioder eller avhysning.

Find housing in Denmark