Tillstånd från justitieministeriet (utländska)

Om du är EU-medborgare är det tillåtet att köpa egendom i Danmark utan tillstånd. Personer som inte är EU-medborgare måste få dokumentation från justitieministeriet för att få tillstånd att köpa en egendom i Danmark, och de måste även bekräfta att egendomen kommer att vara deras bostad året runt.

Om du har bott i Danmark i minst fem år behöver du inte uppehållstillstånd för att köpa egendom. EU-medborgare som arbetar i Danmark behöver heller inte uppehållstillstånd för att köpa egendomar i Danmark. Personer som inte är EU-medborgare måste ha ett giltligt uppehållstillstånd eller arbetstillstånd för att ha möjlighet att köpa egendom i Danmark.

I samtliga fall bör civilrättsavdelningen på det danska justitieministeriet kontaktas i förväg (Justitsministeriet).