Vad du bör vara uppmärksam på

Hyresavtal i Danmark
När du hyr bostad i Danmark behöver du underteckna ett hyresavtal som sammanfattar villkoren för hyresperioden.

Både hyresvärden och hyresgästen har rättigheter och skyldigheter, som anges i den danska hyreslagen, Lejeloven. Lagen innehåller bl.a. bestämmelser om uppsägningstid för hyresgästen, vilket oftast brukar vara på tre månader. Det är inte tillåtet för hyresvärden att plötsligt säga åt dig att lämna lägenheten utan anledning.

Om du hyr en kommunal lägenhet är det ett juridiskt krav att man ska ha ett skriftligt hyresavtal. För privathyrda lägenheter i Danmark är det inte oblikatoriskt att ha ett skriftligt hyresavtal. Dock är det högst rekommenderat att du har en. Om hyresvärden inte vill ge dig ett skriftligt hyreskontrakt bör du ifrågasätta detta.

Hyreskontrakt i Danmark bör innehålla följande:

  • Hyresvärdens namn och adress

  • Hyresgästens namn

  • Startdatum för hyreskontraktet

  • Kontraktets löptid och förnyelsevillkor

  • Hyresbelopp och villkoren för ändring / ökning

  • Betalningssätt

  • Mängd och modell av depositionen

  • Typ av boende

  • Beskrivning av gemensamma utrymmen i flerbostadshus

  • En beskrivning av bostaden (antal rum, garage, trädgård, källare)

Find housing in Denmark