Værelse (rum)

Detta är ett enkelt rum i ett hus eller en lägenhet, där resten av bostaden delas med andra. Det går inte att köpa ett rum, utan enbart att hyra. Detta är en vanligt förekommande boendeform för studenter.

Find housing in Denmark